Remind: School Communication

Xếp hạng: 4.00 (Phiếu bầu: 1)

Remind is a communication platform that helps every student succeed.

Whether you're in the classroom, at home, or anywhere in between, Remind makes it easy to stay connected to your school community.

Đánh giá của người dùng
Thêm bình luận và đánh giá
Dựa trên 1 Phiếu bầu và 0 Đánh giá của người dùng
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Thêm bình luận và đánh giá
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Tin tức & Thủ thuật
Các ứng dụng khác trong danh mục này