Lumosity: Brain Training

Xếp hạng: 4.00 (Phiếu bầu: 1)

Lumosity’s cognitive training program is a fun, interactive way to train your brain and learn about how your mind works.

Used by over 100 million people worldwide, Lumosity’s program consists of science-based games designed to exercise memory, attention, speed, flexibility and problem-solving.

Đánh giá của người dùng
Thêm bình luận và đánh giá
Dựa trên 1 Phiếu bầu và 0 Đánh giá của người dùng
5 Star
0
4 Star
0
3 Star
0
2 Star
0
1 Star
0
Thêm bình luận và đánh giá
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Tin tức & Thủ thuật
Các ứng dụng khác trong danh mục này